کتابهایی از دکتر مصدق

با تشکر از جناب آقای خلیل موحد، مبارز دیرینه جنبش ملی، جهت ارسال لیست کتب دکتر مصدق به این سایت
‌ ‌ ‌

سایر اطلاعات

نویسنده

نام مقاله یا کتاب

این‌ کتاب‌ به‌ دنبال‌ انتشار خبر الغای‌ کاپیتولاسیون‌ در اول‌ اکتبر 1914 در ترکیه‌ی‌ عثمانی‌ و در جهت‌ آگاهی‌ مردم‌ ایران‌ از نتایج‌ منفی‌ وجود چنین‌ قانونی‌ و نیزبرای‌ تشویق‌ دولت‌ ایران‌ به‌ الغای‌ کاپیتولاسیون‌ نگارش‌ یافت‌. این‌ کتاب‌ مصدق‌ که‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ مفاد قراردادهای‌ بین‌المللی‌ منعقده‌ بین‌ دولت‌ ترکیه‌ و اروپا نوشته‌ .شد و در آبان‌ 1293در پنج‌هزار نسخه‌ به‌ چاپ‌ رسید وی بر صفحه‌ی‌ عنوان‌ این کتاب نوشت‌: مجانی‌ و حق‌ طبع‌ و ترجمه‌ آزاد است

دکتر مصدق

کاپیتولاسیون‌ و ایران

این مجله علمی‌‌ به‌ پیشنهاد حاج‌ میرزا یحیی‌ دولت‌آبادی ‌و با مشارکت‌ فیروز نصرت‌الدوله‌، غفاری‌ ذکاءالدوله، محمدعلی‌ نظام‌ مافی‌ سالارمعظم، موسی‌ شیبانی ‌ذکاءالسلطنه‌ و مصدق‌ تأسیس‌ و انتشار یافت‌، بعد از ده‌ یا پانزده‌ شماره‌ به‌ گفته‌ی‌ مصدق‌ به‌ دلیل‌ تزلزل‌ اجتماع‌ از بین‌ رفت‌

-‌

مجله‌ علمی‌” ‌

قسمت‌هایی‌ از این‌ رساله‌ توسط احمد متین‌دفتری‌، علی‌ معتمدی‌ و نصرالله‌ انتظام‌ ترجمه‌ و در سال‌ 1302 هـ.ش.‌ در تهران‌ در 106 صفحه‌ به‌ چاپ‌ رسید. ترجمه‌ ‌ کل‌ پایان‌نامه‌ توسط علی‌محمد طباطبایی‌ قمی در‌ 45 سال پیش انجام گردید. انتشار در سال‌ 1377 از طریق‌ انتشارات‌ زریاب‌ در 216 صفحه‌

رساله‌ی‌ دکترای‌ مصدق‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ - 1914 میلادی‌

وصیت‌ در حقوق‌ اسلامی‌ - شیعه‌

مصدق‌ این‌ رساله‌ را به‌ زبان‌فرانسه‌ در مدرسه‌ی‌ علوم‌ سیاسی‌ پاریس‌ و برای‌ گرفتن‌ تصدیق‌ نامه‌ نوشت

دکتر مصدق

مسؤولیت‌ دولت‌ برای‌ اعمال‌ خلاف‌ قانونی‌ که‌ از مستخدمین‌ دولتی‌ در موقع‌ انجام‌ وظایف‌شان‌ صادر می‌شود و قاعده‌ی‌ عدم‌ تسلیم‌ مقصرین‌ سیاسی

این‌ کتاب‌ بعد از اظهارات‌ اردشیر جی‌، نماینده‌ی‌ زرتشتیان‌ هند در ایران‌، مبنی‌ بر این‌که‌ تاکنون‌ در ایران‌ کتابی‌ درباره‌ی‌ شرکت‌های‌ تجاری‌ منتشر نشده‌ و دراین‌ خصوص‌ کمبودی‌ وجود دارد، با مطالعه‌ی‌ قوانین‌ مختلف‌ کشورهای‌ اروپایی‌ در آبان‌ 1293 در 103 صفحه‌ انتشار یافت. وی بر صفحه‌ی‌ عنوان‌ این کتاب نوشت‌: مجانی‌ و حق‌ طبع‌ و ترجمه‌ آزاد است

دکتر مصدق

شرکت‌ سهامی‌ در اروپا

این‌ کتاب‌ نتیجه‌ی‌ مطالعات‌ گسترده‌ی‌ حقوقی‌ مصدق‌ بود که‌ برای‌ افزایش‌ کیفیت‌ تدریس‌ خود در مدرسه‌ی‌ سیاسی‌ به‌ درخواست‌ دکتر نصر و احترام‌ به‌ او و دانشجویان‌ آن‌ مدرسه‌ در بیش‌ از یک‌ هزار صفحه‌ تألیف‌ کرد و در امرداد 1294 در 497 صفحه‌ چاپ‌ و منتشر نمود. چون‌‌ قرار بود این کتاب به‌ خارج‌ ازکشور ارسال‌ گردد، مصدق‌ به‌ رغم‌ این‌که‌ به‌ استعمال‌ زبان‌ و خط بیگانه‌ معتقد نبود، برای‌ سهولت‌ در امر سانسور که‌ در زمان‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ متداول‌ بود، اسم‌ کتاب‌ را به‌ خط و زبان ‌فرانسوی‌ بر پشت‌ جلد نوشت. وی بر صفحه‌ی‌ عنوان‌ این کتاب نوشت‌: مجانی‌ و حق‌ طبع‌ و ترجمه‌ آزاد است‌

دکتر مصدق

دستور در محاکم‌ حقوقی

وی بر صفحه‌ی‌ عنوان‌ این کتاب نوشت‌: مجانی‌ و حق‌ طبع‌ و ترجمه‌ آزاد است. انتشار در 72 صفحه‌ در سال‌ 1302 ‌

دکتر مصدق

مختصری‌ از حقوق‌ پارلمانی‌ در ایران‌ و اروپا برای‌ آقایان‌ محترم‌ نمایندگان‌ دوره‌ پنجم‌ تقنینیه‌

مقاله معرفی این کتاب از رامین کامران

معرفی قسمت اول     قسمت دوم
قسمت سوم    قسمت چهارم
قسمت پنجم    قسمت ششم

مصدق انگیزه‌ی‌ خود را از نوشتن‌ این‌ کتاب‌ ارایه‌ی‌ اطلاعات‌ و تجربیات‌ خود در امور مالی‌ به‌ عموم‌ مردم‌ معرفی‌ می‌کند. وی بر صفحه‌ی‌ عنوان‌ این کتاب نوشت‌: مجانی‌ و حق‌ طبع‌ و ترجمه‌ آزاد است
انتشار ‌ابتدا در سال‌ 1304 و سپس در سال‌ 1377 توسط نشر فرزان در تهران

این کتاب را دکتر مصدق در زمان تحت نظر بودنش در احمدآباد نوشته است
پیشکفتار به قلم عزت الله سحابی و مقدمه‌ای‌ از علی‌اکبر شبیری‌نژاد

اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران قبل‌ از مشروطیت‌ و دوره‌ی‌ مشروطه

ترجمه به‌ زبان‌ انگلیسی‌ توسط دکتر محمدعلی ‌همایون‌کاتوزیان، چاپ‌ اول‌ 1364 چاپ‌ هشتم‌ 1375، انتشارات علمی

روی جلد این کتاب را ببینید و قسمت اول آن را اینجا بخوانید
قسمت دوم این کتاب را اینجا بخوانید
قسمت سوم این کتاب رااینجا بخوانید

دکتر مصدق
با پیشگفتار پسرش دکتر غلامحسین مصدق و توضیح‌ ایرج‌ افشار

خاطرات و تألمات

واشنگتن 2004، انتشارات اکسپرس

 روی جلد این کتاب را ببینید

دکتر مصدق، گردآورنده فریبا امینی

نامه هایی از احمدآباد 1325 - 1345

جلد 1، دفتر دوم

دکتر مصدق

نطقهای دکتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

در دو جلد
ISBN: 964-5619-33-5

دکتر مصدق، گردآورنده محمد ترکمان

نامه های دکتر مصدق

ده جلد، انتشارات دکتر مصدق، پاریس، 1345

دکتر مصدق

مکاتبات مصدق

1330 ،از انتشارات دولت وقت

انتشارات دولت مصدق

اسناد نفت

نشر نی

 روی جلد این کتاب را ببینید

 توضیح در باره این کتاب را بخوانید

گردآورنده مسعود کوهستانی نژاد

اختیارات، اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق

-

جمع آوری از ایرج افشار

نامه های دوستان


بازگشت به:    مقالات دکتر مصدق        کتابهایی در باره مصدق       نشریات راجع به مصدق       مقالات در باره مصدق


چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل