نقاشی از دکتر مصدق


«اثر هنری «استاد محمد علی دولتشاهی
را اینجا ببینید
«اثر هنری «سعید سیادت
را اینجا ببینید
«اثر هنری «جمشید وحیدی
را اینجا ببینید
«اثر هنری دیگری از «سعید سیادت
را اینجا ببینید
«اثر هنری دیگری از «جمشید وحیدی
تقدیمی به بزرگداشت صد و بیست و سومین زادروز دکتر مصدق
را اینجا ببینید
بازگشت به:      شعر در باره مصدق               موسیقی در باره مصدق               تئاتر و فیلم در باره مصدق   بازگشت :     به صفحه قبل           به بالا